BHV basistraining

U wordt in deze 2-daagse praktische training opgeleid voor het landelijk erkende certificaat Bedrijfshulpverlener (BHV). Deze training is ontwikkeld op basis van de competenties zoals deze zijn vastgesteld door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Wat gaat u allemaal doen?
• Levensreddende handelingen
• Reanimatie
• Bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator)
• Theorie en praktijk verbranding en blussing
• Meldingsprocedure en ontruimen
• Elementaire brandbestrijding in de praktijk

Inschrijven en kosten
De BHV basistraining kost € 250,-* incl. examenkosten en catering.
Deelnemers die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma worden vrijgesteld voor het onderdeel ‘levensreddende handelingen’. Schrijf u dan alleen in voor de training 'BHV Brand en Ontruiming' (zie bovenaan de pagina).

* Mail voor uw voordeel als stagebedrijf of als lid van de Bedrijvenkring Harderwijk naar toa-harderwijkA@landstede.nl.


 

Klik hier om in te schrijven

BHV herhalingstraining

BHV-ers moeten elk jaar deel nemen aan de BHV herhalingstraining (1 dag) om hun kennis en vaardigheden op peil te houden en te actualiseren. Zo voldoet u niet alleen aan een wettelijke verplichting maar blijft u ook een belangrijke bijdrage aan het welzijn van uw collega’s en/of medewerkers en aan de veiligheid binnen uw organisatie leveren.

Toelating
U bent in het bezit van het landelijk erkende certificaat Bedrijfshulpverlener (BHV).

Wat gaat u allemaal doen?
Na de BHV herhalingstraining bent u (opnieuw) in staat tot:
• het verlenen van eerste hulp;
• het beperken en bestrijden van brand;
• het alarmeren en evacueren bij noodsituaties;
• het samenwerken met hulpverleningsorganisaties

Er is een theoretisch en een praktijkgedeelte. Ook wordt daadwerkelijk getraind in het blussen van een 'echte' brand.

Inschrijven en kosten
De BHV herhalingstraining kost € 115,-* p.p. incl. examenkosten en catering.
Deelnemers die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma worden vrijgesteld voor het onderdeel ‘levensreddende handelingen’. Schrijf u dan alleen in voor de training 'BHV Brand en Ontruiming herhaling'.

* Mail voor uw voordeel als stagebedrijf of als lid van de Bedrijvenkring Harderwijk naar toa-harderwijkA@landstede.nl.
 


Klik hier om in te schrijven